ЛАРГО - Проект „Имам една мечта“

Новини

Предстоящи събития

Сдружение "Ларго" проведе консултативни срещи с младежи в градовете Дупница и Радомир

header largo dream

28 март 2022 година

Сдружение "Ларго" проведе консултативни срещи с младежи по проект “Имам една мечта” в Дупница и Радомир. По време на тези срещи младежите имаха възможност свободно да изказват мнение и да обсъждат важни теми свързани с проблемите на ромската общност.
Учениците и студентите, участвали в дискусиите, обърнаха специално внимание на важната роля на жените в семейството, училището, университета и работния процес.Те споделиха своя опит и разказаха лични истории и преживявания, като акцентираха на междуличностните взаимоотношения, нуждата да споделят и огромното си желание да участват в различни обучения.
Проектът ще приложи нови методи за овластяване на ромски жени и девойки, чрез директно застъпничество. Участниците ще преминат, през серия от обучения за личностни умения, които ще имат възможност да приложат и на практика.

 

 

sresta-
sresta-
sresta-
sresta-
sresta-
sresta-

 

Проектът „Имам една мечта“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство www.activecitizensfund.bg .

Сдружение "Ларго" провежда консултации с ромски младежи по проект "Имам една мечта"

header largo dream

21 март 2022 година

Сдружение "Ларго" стартира консултативни срещи с младежи по проект “Имам една мечта”. Първите срещи бяха проведени в град Кюстендил, а през следващата седмица ще продължат в градовете Дупница и Радомир.

 

Проектът ще приложи нови методи за овластяване на ромски жени и девойки, чрез директно застъпничество. Участниците ще преминат, през серия от обучения за личностни умения, които ще имат възможност да приложат и на практика.

 

Основната цел на проекта е да допринесе за изграждане на граждански активни жени-лидери, които да служат като добър модел за подражание, както в общността, така и извън нея. Проекта се изпълнява в партньорство с норвежката застъпническа организация KUN, която има огромен опит в овластяването на уязвими социални групи и защитата на правата на жените и малцинствата.

 

Проектът „Имам една мечта“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство www.activecitizensfund.bg .

Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на своите мечти

“Мечтая за свят, в който изразът “първата жена във” вече няма да съществува, защото жените ще имат еднаква репрезентация навсякъде” – Ани Ковачева, доброволец на Сдружение „Ларго“.

 Кои са някои от предизвикателствата пред момичетата и жените от ромски произход и за приносът на Сдружение „Ларго“ към разрешаването им, изгледайте видеото.

 feature-beauty-dreams

Проектът „Имам една мечта“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България

в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Встъпителна пресконференция по проект "Имам една мечта"

header largo dream

25 октомври 2021 година

Сдружение ЛАРГО - Кюстендил постави началото на новия си проект

“Имам една мечта”,

с пресконференция, в пресклуба на БТА, в Кюстендил, на 25 октомври 2021.

Вижте повече:

Проектът „Имам една мечта“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Image
Този подсайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на подсайта се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия, и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този подсайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

* посещения днес - 2 за месеца - 423 общо - 1957

В момента има 7 гости и няма потребители онлайн