ЛАРГО - Проект „Имам една мечта“

Новини

Предстоящи събития

Застъпнически кампании на шест ромски женски клуба в шест населени места, защитаващи правата и интересите на ромките жени у нас

header largo dream

13 ноември 2023 година

 

     Шест застъпнически кампании са в процес на изпълнение в градовете Дупница, Радомир, Ботевград, Кюстендил, Ракитово и в с. Ковачево, общ. Септември. Общото между тях е, че представят проактвното гражданско поведение на местни жители от ромски квартали в шест населени места, които проявяват грижа и отговорност към подобряването на живота на своите местни общности. В рамките на тази дейност е приложен иновативният метод за овластяване чрез директно застъпничество, което е и главната цел на проект Имам една мечта.

     Целта на кампанията в гр. Ракитово е да се представи позитивният образ на ромската жена, чрез популяризиране на традиционни ромски занаяти, бит и култура, като противовес на преобладаващите негативни нагласи и натрупани стереотипи към ромските жени от страна на обществото, езикът на омразата в медиите и публичното пространство и ниската самооценка на ромските жени и липса на увереност в собствените си възможности. След проведената клубна среща с участниците  клуба и запознаване с целите и задачите на кампанията, са изработени  рисунки на ромска тематика, събрани на снимки за пътуващата изложба, както и са изработени различни красиви ръчни изделия от жените като подготовка на изложбата. Не на последно място са подготвени и представени ромски кулинарни ястия, характерни за кухнята на ромите. Кулминацията на кампанията е проведената Вечер на ромската жена, на която са представени ръчните изделия, ромските кулинарни ястия, направена е презентация на ролята на ромската жена, значението на традиционните ромски празници, бит и култура, и е проведена дискусия за позитивния образ на ромската жена с участието на местни жители.

Кампания гр. Ракитово:

 

rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-

 

     В гр. Радомир участниците от женски клуб Мечти на високи токчета избраха за тема на своята застъпническа кампания силно наболял проблем в ромския квартал, а именно - изграждане на изкуствени неравности/ легнали полицаи/ на главната улица, налагащо се поради шофиране на определени участъци от кварта в гр. Радомир с несъобразена скорост. За подкрепа участниците са се обърнали и са привлекли местните граждани, съседи, потърпевши и несъгласни с движението на кръстопътя на ул. Радомирска 25 и ул. ул. Хайдут Миленко, като са потърсили съдействие от Община Радомир и Районно управление на МВР- гр. Радомир. За осъществяване на кампанията участниците са информирали местната общност, направили са детайлно проучване на проблема, планирали са кампанията и са изготвили и подали молба към Община Радомир и Районно управление на МВР- гр. Радомир. Предстои обсъждане на общинския бюджет, в които да се заложи такъв разход, заснемане на терена от инженерен екип на Община Радомир и преминаване към изграждане на необходимите изкуствени неравности/ легнали полицаи/.

Кампания гр. Радомир:

 

radomir
radomir

 

     В с. Ковачево местният координатор е заложил на почистване на местния парк, както и на организиране на клуб за взаимопомощ в образованието на участниците, повечето от които са ученици в гимназиална степен на образование - а именно подпомагане в подготовката на учебния материал на членове на женския клуб, имащи затруднения в учебния процес.

Кампанията на участниците от женски клуб Вяра, Надежда и Любов, общ. Ботевград, е насочена към овластяването на ромската жена и цели да насърчи жените да заемат проактивна позиция относно решаването на важните житейски въпроси, касаещи образование, развитие, брак, семейство, семейно планиране, грижа за себе и за семейството, повече самоувереност и повишаване на самочувствието. Екипът на кампанията залага на общи усилия и екипна работа на женския клуб, с цел позитивното послание да достигне до все повече жени и девойки за така жадуваната промяна. За тази цел популяризират добри примери на успели жени от ромски произход, сред ромските квартали и жените от клуба. В рамките на застъпническата кампания се предвижда освен провеждането на редовните клубни сбирки, и изработка на малки декоративни предмети от глина и отливане на свещи.

Кампания с. Ковачево:

 

-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-

 

     Участничките от клуба в Дупница, също като колежките от с. Ковачево, са заложили на организиране и осъществяване на акция по почистването на кв.Каваклия, гр. Дупница. Крайната цел е да демонстрират грижа към околната среда, да дадат добър пример и да станат модел на подражание с поддържането на чистота на квартала си, и да възпитат отговорност и активно гражданско поколение в по - младите поколения. Идеята на женския клуб е идващото поколение да е по- отговорно и да се стреми да опазва околната среда. След края на акцията са разпространени правила за опазване чистотата на квартала - използване на торбички за многократно ползване /хартиени или платнени/, забрана за изхвърляне на отпадъци на улицата, събираме разделно събиране на боклук и неговото депониране на обозначените места, почистване на замърсените улици в квартала. Наред с успеха на акцията участниците не премълчават и проблемите, с които са се сблъскали - малкия брой желаещи жители да се включат в кампанията и незаинтересованост и не получаване на съдействие от местните власти.

Кампания гр. Дупница:

 

dupnitza
dupnitza
dupnitza
dupnitza
dupnitza

 

     В град Кюстендил застъпническата кампания се проведе под формата на изложба "Ромската жена е....", открита на 15 октомври 2023 в Общински драматичен театър, Кюстендил. Изложбата беше открита от Ани Ковачева - председател на женски клуб към Сдружение ЛАРГО, Сашо Ковачев - председател на Сдружение ЛАРГО и д-р Венелин Стойчев експерт застъпничество. Фоайето на театъра събра организатори, съмишленици, доброволци, служители от Сдружение ЛАРГО, представители на местни институции в града и гости от екипа по проекта.

Те са млади, образовани, красиви, част от ромската общност, не се вписват в стереотипите, които обикновено им приписват, и са твърдо решени да работят избраните от тях професии и сфери на дейности, и са пример за останалите от общността. Най-голямото предизвикателство е да се преборят със себе си, да си повярват че могат. Изложбата, решена във формат "фото войс" разкрива множеството лица на успялата ромска жена предприемач, социален работник, майка, певица, собственик на малък бизнес, фризьор, студент, фармацевт, и показа позитивните ролеви модели на успели в своите области на реализация жени и момичета от ромската общност в Кюстендил, които да покажат, че ромската жена е способна да постигне много и нейните постижения могат да бъдат в различни светлини в различни поприща.

Кампания гр. Кюстендил:

 

-11-13-kyustendil-
-11-13-kyustendil-
-11-13-kyustendil-
-11-13-kyustendil-
-11-13-kyustendil-
-11-13-kyustendil-

 

     Застъпническата кампания на женски клуб “Вяра, Надежда и Любов”, общ. Ботевград е насочена  към ромската жена. Все по-често срещаме млади момичета от ромски произход, които в крехка възраст отпадат от системата на образованието и встъпват в брак. В стремежа си да се грижат  за другите, да бъдат добри майки и съпруги, не забелязват как тежестта на семейния живот води до неглижиране към себе си, ниско самочувствие, неувереност, липса на мечти и “живот по навик”.

Затова  кампанията е насочена към овластяването на ромската жена и цели популяризиране на добри примери на жени от ромски произход, сред ромските квартали и жените от клуба. Вярвайки, че този наболял проблем, който засяга ромската общност, може с общи усилия и екипна работа на женския клуб да достигне до все повече жени и девойки за така жадуваната промяна.

Кампания гр.Ботевград:

 

botevgrad
botevgrad
botevgrad
botevgrad
botevgrad

 

Застъпническите кампании са реализирани в рамките на проект „Имам една мечта“, изпълняван от Сдружение ЛАРГО – гр. Кюстендил в сътрудничество със Сдружение КУН – Норвегия, с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Имам една мечта“ е да апробира, приложи и разпространи иновативни методи за овластяване на ромски жени и девойки чрез директно застъпничество.

 

 

За повече информация и контакт: Сашо Ковачев, Сдружение „ЛАРГО“, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

Проектът „Имам една мечта се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Имам една мечта“ е да апробира, приложи и разпространи иновативни методи за овластяване на ромски жени и девойки чрез директно застъпничество.

 

Втора национална среща на представители на ромски женски клубове - 4-5 ноември 2023, гр. Банско

header largo dream

06 ноември 2023 година

 

На 4 и 5 ноември 2023 г. в гр. Банско се проведе Втора национална среща на представители на ромски женски клубове и планиране и анализ на застъпнически кампании в 6 населени места.

В продължение на два дни участниците от шестте клуба представиха, анализираха, обмениха положителен опит и разискваха планирането, изграждането, реализирането и текущото състояние на застъпническите кампании в градовете Дупница, Ботевград, Ракитово, Кюстендил, Радомир и с. Ковачево, общ. Септември, а също така и получиха обратна връзка и насоки относно планираните кампании, успехите и трудностите по тяхното планиране и изпълнение.  

Темите на кампаниите са в сферата на опазване на околната среда, екологията, овластяване на ромските жени, здравеопазване, образование, култура. Участниците от различните градове успяха да споделят за успехите, трудностите и предизвикателствата при планирането и изпълнението на кампаниите, а така също и очертаха техните виждания за бъдещето на клубовете и клубната дейност през 2024 г.  По време на срещата бяха представени и трите репортажа на Сдружение ЛАРГО на тема образование, ранни бракове и овластяване на ромската жена, а така също и видеообращение на Марте Тайлър Бю- експерт застъпничество към Център за равнопоставеност и разнообразие КУН  – Норвегия – партньор в изпълнението на проекта от норвежка страна. 

Срещата е реализирана в рамките на проект „Имам една мечта“, изпълняван от Сдружение ЛАРГО – гр. Кюстендил в сътрудничество със Сдружение КУН – Норвегия, с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg. Основната цел на проект „Имам една мечта“ е да апробира, приложи и разпространи иновативни методи за овластяване на ромски жени и девойки чрез директно застъпничество.

 

За повече информация и контакт: Сашо Ковачев, Сдружение „ЛАРГО“, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Снимки от събитието:

 

srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06

 

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

Проектът „Имам една мечта се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Имам една мечта“ е да апробира, приложи и разпространи иновативни методи за овластяване на ромски жени и девойки чрез директно застъпничество.

 

Покана - Втора национална среща на представители на ромски женски клубове

header largo dream

Photo Voice изложба на женски застъпнически клуб към Сдружение ЛАРГО - Кюстендил.

25 октомври 2023 година

 

На 4 и 5 ноември 2023 г. в гр. Банско ще се проведе Втора национална среща на представители на ромски женски клубове и планиране и анализ на застъпнически кампании в 6 населени места.

Срещата ще е посветена на преглед, анализ и обсъждане на планирани застъпнически кампании в сферата на околната среда, овластяване на ромските жени, здравеопазване, образоване. По време на срещата ще бъдат обсъдени в детайли етапите на изпълнението им и предстоящи дейности по градове до края на изпълнението на проекта. Участниците от 6те клуба в страната от градовете Дупница, Ракитово, с. Ковачево, Кюстендил, Радомир и Ботевград ще имат възможността да обменят опит относно планирането, комуникирането, изграждането и изпълнението на застъпническите кампании по градове, а така също да получат обратна връзка и насоки относно планираните кампании, успехите и трудностите по тяхното планиране и изпълнение.  Приложена е програмата на срещата.

 

Срещата е реализирана в рамките на проект „Имам една мечта“, изпълняван от Сдружение ЛАРГО – гр. Кюстендил в сътрудничество със Сдружение КУН – Норвегия, с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Имам една мечта“ е да апробира, приложи и разпространи иновативни методи за овластяване на ромски жени и девойки чрез директно застъпничество.

За повече информация и контакт: Сашо Ковачев, Сдружение „ЛАРГО“, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Покана за събитието:

 

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

Проектът „Имам една мечта се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Имам една мечта“ е да апробира, приложи и разпространи иновативни методи за овластяване на ромски жени и девойки чрез директно застъпничество.

 

Ромската жена е ....

header largo dream

Photo Voice изложба на женски застъпнически клуб към Сдружение ЛАРГО - Кюстендил.

15 октомври 2023 година

 

Днес в 11.30 ч. беше открита изложба Photo Voice на женски застъпнически клуб към Сдружение ЛАРГО „Ромската жена е ....“. Изложбата беше открита от Ани Ковачева - председател, женски клуб, Сашо Ковачев – председател и д-р Венелин Стойчев – експерт застъпничество към към Сдружение „ЛАРГО“. Фоайето на Общински драматичен театър, Кюстендил събра организатори, съмишленици, доброволци, служители от Сдружение ЛАРГО, представители на местни институции в града и гости от екипа по проект „Имам една мечта“.

Те са млади, образовани, красиви, част от ромската общност, не се  вписват в стереотипите, които обикновено им приписват, и са твърдо решени да работят избраните от тях професии и сфери на дейности, и са пример за останалите от общността. Най-голямото предизвикателство е да се преборят със себе си, да си повярват че могат. Изложбата разкрива множеството лица на успялата ромска жена – предприемач, социален работник, майка, певица, собственик на малък бизнес, фризьор, студент, фармацевт, и показа позитивните  ролеви модели на успели в своите области на реализация жени и момичета от ромската общност в Кюстендил, които да покажат, че ромската жена е способна да постигне много и нейните постижения могат да бъдат в различни светлини в различни поприща.

 

Изложбата е реализирана в рамките на застъпническа кампания на женски клуб към Сдружение ЛАРГО по проект „Имам една мечта“, и може да бъде разгледана във фоайето на Общински драматичен театър, Кюстендил, до края на м. Октомври 2023.

 

За повече информация и контакт:

Ани Ковачева, председател, женски клуб към Сдружение „ЛАРГО“, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.  0899 033206

 

Постер за събитието:

-10-15-
-10-15-
-10-15-
-10-15-
-10-15-
-10-15-
-10-15-
-10-15-
-10-15-
-10-15-
-10-15-
-10-15-
-10-15-
-10-15-
-10-15-
-10-15-
-10-15-
-10-15-
-10-15-
-10-15-
-10-15-
-10-15-
-10-15-
Photo-Voice-exhibition-of-the-Womens-Advocacy-Club-Poster-2-edited

 

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

Проектът „Имам една мечта се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Имам една мечта“ е да апробира, приложи и разпространи иновативни методи за овластяване на ромски жени и девойки чрез директно застъпничество.

 

Резултати от работата на Сдружение ЛАРГО за периода април – юли 2023

header largo dream

28 юли 2023 година

Екипът на Сдружение ЛАРГО – гр. Кюстендил има удоволствието да Ви информира за хода на изпълнението на проект „Имам една мечта“.

Продължава работата на активно развитата от март 2023 насам мрежа от женски ромски клубове в градовете Кюстендил, с. Ковачево /общ. Септември/, Ботевград, Дупница, Ракитово и Радомир. Целта на клубовете е да бъдат в подкрепа на ромските жени в изграждане на личностни умения и развитие на самоувереност; визуално застъпничество и застъпничество през изкуство и култура; директно застъпничество, както и развиване на нагласи, воля и умения за организиране и провеждане на директни застъпнически кампании. Участниците дискутират различни теми, свързани с проблеми в ромските махали /здравеопазване, инфраструктура, образование, възможности за развитие/, ромски обичаи, традиции, начин на живот, ромска кухня, история на ромския етнос, занимания в свободно време, възможности за кариерно развитие и подобряване на жизнения статус, ролята на жената в ромската общност и т.н.

Паралелно с провеждането на клубните сбирки в периода март – юни 2023 бяха проведени и поредица от обучения за личностни меки умения на различни теми /умения за работа в екип, себеувереност и себевъзприятие, борба със стереотипи и предразсъдъци, управление на времето, възможности за себеразвитие/, участие в дейности и мероприятия, които да подпомогнат увереността, мотивацията и да овластят ромските жени и млади момичета да участват в разрешаването на важни граждански проблеми и въпроси от обществена значимост.

На 8 и 9 юли 2023 г. участниците  в клубовете имаха възможност да се срещнат и запознаят на живо в рамките на първа национална среща на представителите на клубовете, която се проведе в с. Баня, общ. Разлог. В продължение на два дни жените от шестте населени места / Кюстендил, с. Ковачево /общ. Септември/, Ботевград, Дупница, Ракитово и Радомир/  имаха възможността обменят опит, споделяйки проблемите на различните общности и да търсят начини за решаването им. Чрез ролеви игри, дискусии и работа по групи жените успяха да създадат различни застъпнически стратегии и планове за директни застъпнически кампании по отделни населени места.

В рамките на осведомителната информационна кампания през юли и август 2023 бяха изработени и три видеопослания – репортажи, посветени на раните бракове, образованието и ролята и мечтите на ромската жена.

Моята най-голяма мечта е да следвам медицина и да уча за лекар-анестезиолог. Много ми харесва да уча за болката. Искам да уча за болката и да я залича от живота на хората поне малко“, казва Запринка от с. Ковачево.

Много млади хора от ромския етнос у нас се раждат и възпитават в пасивната позиция и примирението със съдбата, а мечтите им често не стигат по-далеч от това да имат здраве и разбирателство в семейството. Образованието и личностното развитие много често са мираж,  дори повече – тези жени не смеят да мечтаят.

През последните години обаче все повече млади момичета от ромския етнос у нас отиват далеч над установените правила и норми в общността, в която живеят.

Тези жени са обединени от проекта „Имам една мечта“, който изпълнява сдружение ЛАРГО Кюстендил в партньорство със сдружение КУН Норвегия. Основната му цел е да приложи и разпространи нови иновативни методи за овластяване на ромските жени и девойки чрез личностни умения и застъпничество, да допринесе за среда, която да зачита ромската жена като личност, а жените да могат да отстояват правата, интересите и мечтите си. Те са създали свои клубове като пространства за сбъдване на мечти без ограничения. Повече:

https://www.largo-dream.com/index.php/bg/news-bg

„Аз станах жертва на ранната женитба. Ожених се на 16 години “, признава Васи от Врачеш. „Моите родители не са лоши, но те живеят още с традициите. Идваха ми годежари, но не исках да се женя за човек, който не обичам. Не съжалявам, отивам си на училище, макар, че съм малка. Сега завърших 10 клас, с хубава оценка. Отивам си на работа и вкъщи “.

Глобална тенденция е все повече да се увеличава възрастта, на която хората създават семейство и стават родители за първи път. Общата насока да се ражда по-късно засяга и ромите в България.

Ромските момичета се женят толкова рано заради строгия морал в тези общности по отношение на жените - те трябва да сключат брак с първото момче, с което имат връзка. А после от тях се очаква да раждат деца и да си ги гледат вкъщи.

Наказателният кодекс предвижда санкции за пълнолетните, които сключат брак или живеят в съжителство с лица ненавършили 16 години.  Прилагането на тези санкции обаче е по-скоро изключение.

Въпреки положителната тенденция, проблемът с ранните бракове и раждания остава важна тема, защото в този порочен кръг се въпроизвеждат  модели, които възпрепятстват пълноценното развитие на цели поколения. Още по темата:

https://www.largo-dream.com/index.php/bg/news-bg

„Ти ако вярваш в себе си, абсолютно всичко можеш да направиш“ – Фонданза, с. Ковачево

Ромите в България обаче все още остават изключени от образованието, а част от причините за това са изпращането на ромски деца в специални училища, дискриминацията,  трудният достъп  до образование поради бедност.

Бедността и липсата на образование  образуват порочен кръг.Поради ограничената осведоменост и липса на финансови възможности, ромските общности често имат и значително по-лош здравен статус.

Затова ако младите роми имат по-добър достъп до образование, те ще могат да са по-силни застъпници на своята общност в бъдеще.  Още по темата:

https://www.largo-dream.com/index.php/bg/news-bg

 

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

 

ПОКАНА Национална среща на представители на ромски женски клубове

  • Upcoming Event Date: 8 -9 юли 2023

header largo dream

03 юли 2023 година

8 -9 юли 2023, хотел Севън сизънс, с. Баня, община Разлог

Сдружение ЛАРГО организира Национална среща на представители на ромски женски клубове по проект проект ACF 709 “Имам една мечта”, която ще се състои на 8 и 9 юли 2023, събота и неделя, в хотел Севън сизънс, с. Баня, община Разлог.

Срещата ще е посветена на това, участниците от 6те клуба в страната от градовете Дупница, Ракитово, Септември, Кюстендил, Радомир и Ботевград да се запознаят, да обменят опит относно изграждането и функционирането, и

осъществената дейност на мрежата от женски клубове, обратна връзка от преминатите обучения; преглед, анализ и обсъждане на осъществена дейност на клубовете, успехите и трудностите на им.

Ще обсъдим и ще планираме заедно следващите конкретни оставащи дейности по по проект „Имам една мечта“ до края на изпълнението му.

Програма

8 юли 2023, събота

10,00-10,30 – Пристигане, регистрация

10,30-11,30 – Откриване на срещата.

11,30-12,00 – кафе пауза

12,00 -13,30 - Изграждане на мрежа от женски ромски клубове и обучения – обратна връзка от обученията; преглед, анализ и обсъждане на осъществена дейност на клубовете /сформиране, формат, клубно функциониране, теми, членове, трудности, предизвикателства, успехи, проблеми/.

13.30-14.30 – Обедна пауза

14,30 -15,30 - Свършеното дотук по проекта. Преглед, обсъждане, уточняване и планиране на следващи конкретни оставащи дейности по проекта до края на изпълнението му. Развитие на клубовете след приключването на проекта.

15,30 -16,00 - кафе пауза

16,00 -17,00 – Видео послание от Сдружение КУН, Норвегия на тема “Визуално застъпничество” – методи, подходи и опит на партньора. Обсъждане и брейнсторминг за идеи за прилагане в работата на клубовете.

Работа по казуси на тема застъпничество.

17,00 - 19,00 – свободно време

19,00 - 20,30 – вечеря

9 юли 2023, неделя

Закуска

09,30 - 11,30 – Преглед, обсъждане, уточняване и планиране на застъпнически кампании. Работа по малки групи за обсъждане на идеи. Планове за реализация на застъпнически кампании – нужди, ресурси, кампания за

осведомяване. Обобщение и завършване.

12,00 - кетъринг и отпътуване

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

 

Image
Този подсайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на подсайта се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия, и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този подсайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

* посещения днес - 52 за месеца - 1538 общо - 18923

Currently are one guest and no members online