ЛАРГО - Проект „Имам една мечта“

Моля, попълнете всички задължителни полета

Моля, попълнете задължителните полета.
Моля, попълнете задължителните полета.
Моля, попълнете задължителните полета.
Моля, попълнете задължителните полета.

Искаме да чуем от вас

Позвънете ни: +359897868645; +359895723803

Открийте ни: Бул. "Буревестник" 4, Кюстендил, КН, 2500, България
Имейл: largo_2007@abv.bg

 

Image
Този подсайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на подсайта се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия, и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този подсайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

* посещения днес - 36 за месеца - 846 общо - 26686

Currently are 2 guests and no members online