ЛАРГО - Проект „Имам една мечта“

Екипът на Сдружение „Ларго“ успя да реализира шест обществени дискусии по проект „Имам една мечта“

header largo dream

28 ноември 2022 година

have a dream melanholia

     

     Екипът на Сдружение „Ларго“ успя да реализира шест обществени дискусии по проект „Имам една мечта“ в градовете Радомир, Кюстендил, Дупница, Ботевград, Ракитово и Благоевград.


В срещите се включиха над 130 ромски жени и млади момичета, които имаха възможност да споделят опит, да разкажат за мечтите и интересите си, да поговорят за трудностите, пред които ежедневно са изправени и да потърсят съвет и подкрепа.

 

 

.

Вижте моменти от проведените дискусии с ромски жени от цяла България...

diskusii-
diskusii-
diskusii-
diskusii-
diskusii-
diskusii-
diskusii-
diskusii-
diskusii-
diskusii-

 

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

Image
Този подсайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на подсайта се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия, и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този подсайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

* посещения днес - 15 за месеца - 157 общо - 16155

Currently are one guest and no members online