ЛАРГО - Проект „Имам една мечта“

Встъпителна пресконференция по проект "Имам една мечта"

header largo dream

25 октомври 2021 година

Сдружение ЛАРГО - Кюстендил постави началото на новия си проект

“Имам една мечта”,

с пресконференция, в пресклуба на БТА, в Кюстендил, на 25 октомври 2021.

Вижте повече:

Проектът „Имам една мечта“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Image
Този подсайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на подсайта се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия, и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този подсайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

* посещения днес - 15 за месеца - 168 общо - 2668

В момента има един гост и няма потребители онлайн